Rozšíření akreditace PCA č. 207 pro betonové prefabrikáty a hydraulické směsi

Dovolujeme si Vás upozornit, že Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., rozšířil rozsah své akreditace v rámci polského národního systému podle Nařízení ministra Infrastruktury a stavebnictví ze dne 17. listopadu 2016 o způsobu deklarování vlastností stavebních výrobků a způsobu jejich označování stavební značkou (Sb. Zákonů pol. 1966, ve znění pozdějších předpisů).

Rozšíření zahrnuje dvě nové skupiny z přílohy 1 uvedeného nařízení: prefabrikované betonové výrobky a hydraulicky vázané směsi. Pro obě tyto produktové skupiny (stejně jako pro beton) může TZÚS Praha, s.p., provádět certifikační činnost v národním systému posuzování a ověřování funkčních vlastností 2+.

Podrobné informace naleznete zde. Všichni zájemci o získání certifikátu v rámci národního systému v Polsku nás mohou kontaktovat.
 

Kontaktní osoby

Ing. Ewelina Cuper

Mobil:
+420 734 432 131
Telefon:
+420 286 019 412
E-mail:
Pozice:
Specialista certifikačního orgánu
Specializace:
Certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků