Certifikace systému managementu kvality tuhých alternativních paliv (TAP) podle ČSN ISO 15358:2011

Dne 16.06.2023 vstoupila v platnost vyhláška č. 169/2023 Sb., o o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem.

Nové normy v energetickém managementu

TZÚS Praha, s.p., je aktivním účastníkem procesu tvorby norem.

Modernizované zkušební zařízení v pobočce Ostrava

Na ostravské pobočce prošel úspěšnou modernizací sloupový lis 6000 kN určený pro provádění mechanických zkoušek dřevěných, ocelových a železobetonových stavebních elementů.

Ohlédnutí za konferencí HLUK 2023

Dne 30.11.2023 proběhl 8. ročník odborné konference HLUK 2023 s tématem „snižování hlukové zátěže na silnici a železnici“.

Působení TZÚS Praha, s.p., na zahraničních trzích

Již desítky let TZÚS Praha, s.p., rozšiřuje své aktivity na zahraničních trzích.

TZÚS na seminářích ARSM v lednu 2024

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., se aktivně účastní přednáškami na připravovaném cyklu dvou seminářů.

TZÚS na konferenci 29. Betonářské dny 2023
Ve dnech 7. až 8. listopadu se konala v Kulturním centru ALDIS Hradec Králové, mezinárodní konference 29. Betonářské dny 2023.
Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu 2023

30. října 2023 byla slavnostně předána značka Osvědčeno pro stavbu společnosti DITON s.r.o.

Účast TZÚS Praha, s.p., na twinningovém projektu

Ve dnech 3.10. až 4.10. 2023 se konalo odborné školení dle vybraných témat pro zástupce Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a zemědělství (META) Ukrajiny a představitele dalších vládních institucí  v rámci twinningového projektu.

TZÚS na veletrhu KAZBUILD a BAKUBUILD 2023

Zaměstnankyně TZÚS Praha, s.p., navštívily dva významné veletrhy KAZBUILD 2023 a BAKUBUILD 2023.

TZÚS v EUROLAB Newsletter No. 3/2023

V říjnu 2023 vyšlo třetí číslo EUROLAB Newsletter.

Setkání zástupců TZÚS a TSÚS v roce 2023

Ve dnech 4. - 6.10.2023 se konalo v Mariánských Lázních pravidelné každoroční setkání zástupců vedení.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz