Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Rada kvality České republiky uspořádala 30. října 2023 slavnostní akci Den s Českou kvalitou věnovanou správcům značek a organizacím zapojených do Národního programu Česká kvalita. 
Na akci byla slavnostně předána ocenění novým držitelům značek v rámci Národního programu Česká kvalita.

Program Česká kvalita je zaměřen na podporu kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Program je součástí Národní politiky kvality, je garantován vládou a vznikl na základě usnesení vlády ČR. 
Více o programu zde.

Jednou ze slavnostně předávaných značek byla značka Osvědčeno pro stavbu, která byla předána výrobci DITON s.r.o., pro výrobek Betonové dlažební bloky (dlažba) dle ČSN EN 1338.


Ocenění předával ředitel TZÚS Praha, s.p., pan Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz společně s 1. místopředsedou Rady kvality panem Ing. Pavlem Vinklerem, Ph.D., a předsedou SZV panem Ing. Petrem Kučerou, CSc.

Ocenění převzali za DITON s.r.o. oblastní ředitel Čechy pan Jaroslav Zeman a ředitel rozvoje pan Daniel Křížek.

      


Videozáznam ze slavnostního předávání (předání značky Osvědčeno pro stavbu 2:01:38 - 2:06:02):