Požadavky na systém managementu hospodaření s energií podle revize normy ČSN EN ISO 50001:2019

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) podle revize normy ČSN EN ISO 50001:2019, která byla vydána k 01.03.2019, s účinností od 01.04.2019.

Na překladu pracovalo Centrum technické normalizace (CTN) TZÚS Praha, s.p., které má v kompetenci oblast energetického managementu, ve spolupráci s TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie.

Další informace o normě ČSN EN ISO 50001:2019 naleznete zde.


Komu je seminář určen:

Seminář je určen firmám, certifikovaným podle normy ČSN EN ISO 50001:2012, které nejpozději do 3 let od vydání normy ISO 50001:2018, tj. do 20. 08. 2021, musí být přeposouzeny certifikačním orgánem podle revize normy.
Součástí přechodu by mělo být proškolení pracovníků zabezpečujících EnMS ve firmě, tj. manažerů EnMS/IMS, představitelů pro EnMS/IMS, interních auditorů, atd., z požadavků revize normy.
Seminář je vhodný také pro firmy, které zvažují nebo se rozhodly pro zavedení systému EnMS.


Cíl semináře:
Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:
- s rozdíly mezi normou ČSN EN ISO 50001:2019 a předchozí ČSN EN ISO 50001:2012,
- s požadavky vyplývajícími z ČSN EN ISO 50001:2019 na tvorbu i úpravu postupů, dokumentace a záznamů,
- s požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2019 ve vztahu k auditování EnMS

Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení nových i současných požadavků systému EnMS v praxi.

Sleva 500 Kč při současné účasti na 2 seminářích Systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 nebo Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle normy ČSN ISO 45001:2018.

Sleva 1000 Kč při současné účasti na 3 seminářích Systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a/nebo Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 a/nebo Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle normy ČSN ISO 45001:2018.

 

Místo konání:        Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a? Praha 9- Prosek

Datum:                    7.10.2019

Zahájení:                    9.00 hod.
Rozsah školení:        8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH  
                                  (cena zahrnuje také studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)


Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce uvedeného níže.

Údaje uvedené ve formuláři budou zpracovávány pouze pro účely zajištění Vaší účasti na semináři (zaslání potvrzení o registraci na seminář, vystavení daňového dokladu/faktury s vyúčtováním). Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Přihlásit na školení

Kontaktní osoby

Kateřina Školoudová

Mobil:
+420 734 432 119
Telefon:
+420 286 019 409
Pozice:
administrativní pracovník úseku
Specializace:
certifikace systémů managementu
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení