Osvědčeno pro stavbu v roce 2020

Také v letošním roce vystavil certifikační orgán na výrobky TZÚS Praha, s.p., nová osvědčení, které umožňují užívání značky shody Osvědčeno pro stavbu, která je registrována v národním programu Česká Kvalita.


Jedná se o otevřený dobrovolný certifikační systém stavebních výrobků pro posuzování výrobků do staveb na území České republiky.

Více si o tomto systému můžete přečíst zde.

Výrobce drobných betonových výrobků DITON, s.r.o., který koupil výrobní závody dnes již neexistující společnosti Beton Brož s.r.o., v letošním roce rozšířením certifikace Osvědčeno pro stavbu završil úsilí o sjednocení a zavedení daných výrobních standardů na dlažební kostky, desky, obrubníky a betonové tvárnice i na koupené výrobní závody.

Výrobce střešních krytin SATJAM, s.r.o., požádal o rozšíření výrobků spadajících pod osvědčení o výrobek hliníková střešní krytina. Posouzení hliníkové střešní krytiny bylo s kladným výsledkem provedeno naší pobočkou Ostrava, bylo vystaveno nové osvědčení.

Každoročně Vás informujeme o slavnostním předávání značek Osvědčeno pro stavbu v rámci programu Národní cena kvality České republiky, které probíhá koncem listopadu.
Bohužel v tomto roce z důvodu situace zapříčiněné pandémií COVID-19, předávání ocenění nemohlo být uskutečněno.

Rádi bychom Vám však tímto představili příběhy obou společností:


Dalšími společnostmi, jímž byla značka shody Osvědčeno pro stavbu v předchozích letech udělena a stále ji užívají, jsou:

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků