MIJO-STAV stavby s.r.o.

 Držitel osvědčení:

MIJO-STAV stavby s.r.o.
Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Číslo osvědčení: 71/2021

Platnost do: 17.12.2024

Kontaktní osoba: ---Kontakt: ---web: ---