Líbí se nám... Články o SCSD v časopisu Stavebnictví

V odborném časopisu Stavebnictví v číslech 5/2017 a 8/2017 vyšly zajímavé články o národním kvalifikačním a klasifikačním systému certifikovaných stavebních dodavatelů, jehož správcem je Svaz podnikatelů ve stavebnictví.


V případě, že máte zájem o významné zjednodušení zpracování nabídky do veřejné zakázky, certifikát kvalifikovaného stavebního dodavatele je pro Vás velmi vhodným řešením!

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je jedním z pěti akreditovaných certifikačních orgánů, vydávajících certifikát kvalifikovaného stavebního dodavatele.

Shrnutí přínosů certifikátu kvalifikovaného stavebního dodavatele:

  • Uplatnitelný ve veřejných zakázkách podle §§ 233 až 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Uplatnitelný rovněž pro privátní zakázky
  • Zadavatelé vítají předložení certifikátu pro jeho přehlednost- nahrazuje množství jednotlivých dokumentů, které musí dodavatel předložit
  • Certifikát pro Vás znamená úsporu tisku, peněz, času, psychické zátěže a stresu při zpracovávání nabídek
  • Certifikát minimalizuje riziko chybovosti nabídky v rámci výběrových řízení
  • Návratnost finančních nákladů každoročně investovaných do certifikace již do 4 měsíců!
  • Dokladujete pouze 1x ročně (nebo v případě změny)!
  • Obdržíte průkaz prestižního hodnocení firmy nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem v mnoha oblastech uvedených v certifikátu
  • Získáte ověřený seznam Vašich významných staveb a současně máte i zpětnou vazbu od certifikačního orgánu při posouzení konkrétní dokončené stavby a kompletní dokumentace
  • Zadavatel veřejné zakázky nemůže zpochybnit údaje uvedené na certifikátu

Více se o certifikaci kvalifikace stavebního dodavatele se můžete dozvědět na této stránce.
 

Dokumenty ke stažení

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení