Aktuálně ze života o.z. ZÚLP České Budějovice

Kolektiv chemické laboratoře o.z. ZÚLP posílila od července letošního roku Ing. Veronika Všetečková, která nahradila na oddělení organických analýz Mgr. Jana Opekara.

Její prioritou je validace analytických metod pro stanovení těkavých organických látek(VOC – volatile organic compound) dle ČSN EN 16516: Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší. Tato norma se dostala do popředí legislativních požadavků na stavební výrobky a narůstá zájem zákazníků o testování podle ní.

V souvislosti s tím o.z. ZÚLP České Budějovice plánuje nákup nových moderních přístrojů pro chromatografické analýzy.
 

  

 

Kontaktní osoby

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Fax:
+420 386 709 112
Pozice:
vedoucí oddělení výrobků pro děti, vedoucí ZL, manager kvality
Specializace:
hračky, školní potřeby , výrobky pro děti, bytová chemie, zápalky
Pobočka:
o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu