Urządzenia do badań wyrobów metalowych dla budownictwa

Oddział OSTRAWA specjalizuje się w badaniu oraz  ocenie zgodności wyrobów i konstrukcji metalowych dla budownictwa.
Posiadamy zaawansowany sprzęt do badań, dzięki czemu możemy sprostać wymaganiom najbardziej wymagających klientów.

 

Hydrauliczna maszyna do badania wytrzymałości na rozciąganie UE 100 w zakresie do 1 000 kN:
Urządzenie jest przeznaczone do badania wytrzymałości na rozciąganie stali do zbrojenia betonu, szczególnie dla splotów siedmiodrutowych przeznaczonych do wzmocnienia sprężającego.
Maszyna badawcza jest wyposażona w wideo ekstensometr do dokładnego (optycznego) pomiaru wytrzymałości na rozciąganie próbek do badań przy początkowej mierzonej długości 500 mm oraz w hydrauliczne szczęki do doskonałego zamocowania końców próbki.
Dzięki dokładnemu wykrywaniu wartości siły i drogi (wydłużenia) o wysokiej rozdzielczości, urządzenie jest w stanie dokładnie określić wartości umownej granicy plastyczności, modułu sprężystości i wydłużenia (wytrzymałość).
Badania rozciągania przeprowadzone na tej maszynie odpowiadają wymaganiom normy EN ISO 6892-1 dla prób rozciągania, EN ISO 15630-1 dla prób rozciągania stali do zbrojenia betonu oraz EN ISO 15630-3 dla prób rozciągania zbrojenia sprężającego.
Kalibracja sprzętu badawczego, w tym wideo ekstensometru, jest przeprowadzana regularnie raz w roku przez organizację zewnętrzną.

 

 

 

ECM Datensysteme GmbH Urządzenie badawcze RM 303:
Jednofunkcyjne urządzenie optyczne jest przeznaczone do pomiaru kształtu i dokładności wymiarowej prętów ze stali żebrowanej (zbrojenia do betonu) i późniejszego obliczenia ich powierzchni względnej, która charakteryzuje przyczepność stali do betonu (jej możliwość kotwienia).
Sprzęt badawczy jest wyposażony w trzy kamery wideo, szybkozmienny uchwyt o średnicy do 50 mm, silnikiem do krokowego obracania stali, specjalne oświetlenie boczne LED oraz stację roboczą z ekranem.
Urządzenie RM 303 może pracować niezawodnie w temperaturach od 0°C do + 40°C oraz przy wilgotności otoczenia do 90%.
Kalibracja sprzętu testowego jest wykonywana przez obsługujący personel regularnie co 3 miesiące, przy użyciu standardów i specjalnego programu dostarczonego przez producenta sprzętu.
Sprzęt badawczy RM 303 jest łatwy w obsłudze i niezawodny. Ponadto program narzędziowy zawiera opcje obliczeń względnego pola powierzchni zgodnie z międzynarodową normą EN ISO 15630 i różnymi normami krajowymi (DIN, ÖNORM, PN, itp.).
Obecnie w Republice Czeskiej i na rynku UE istnieją tylko dwa obiekty testowe tej wielkości.

  

Osoby kontaktowe

Ing. Stanislav Zrza, IWE

Mobil:
+420 734 432 059
Telefon:
+420 595 707 221
E-mail:
Pozycja:
Kierownik wydziału „Metale w budownictwie“ oddział Ostrawa
Specjalizacja:
Główny specjalista TZÚS Praha, s.p. w dziedzinie wyrobów metalowych dla budownictwa
Oddział:
Ostrawa

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 201
E-mail:
Pozycja:
Dyrektor oddziału Ostrawa
Specjalizacja:
Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 207
Oddział:
Ostrawa