Rozszerzenie akredytacji PCA nr AC 207 o normę PN-B-06265 - krajowe uzupełnienie normy PN-EN 206+A1

W związku z wydaniem w październiku nowej normy PN-B-06265:2018-10, która stanowi krajowe uzupełnienie do normy PN-EN 206+A1:2016-12, Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, nasz instytut wystąpił o uaktualnienie zakresu dotychczasowej akredytacji.

W dniu 14.01.2019 r. otrzymaliśmy już nowy zakres, który obejmuje przywołane uzupełnienie. W związku z tym możemy Państwu oferować certyfikację betonu towarowego w krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+, zgodnie ze obiema specyfikacjami technicznymi. 

Więcej informacji na TEJ STRONIE.

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania (kontakt możliwy również w języku polskim).

Osoby kontaktowe

Ing. Ewelina Cuper

Mobil:
+420 734 432 131
Telefon:
+420 286 019 412
E-mail:
Pozycja:
Specjalista jednostki certyfikującej
Specjalizacja:
Certyfikacja i weryfikacja wyrobów
Oddział:
Dział certyfikacji i weryfikacji wyrobów