Otrzymaliśmy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), umożliwiającą nam certyfikację betonu produkowanego zgodnie z PN EN 206 w polskim systemie krajowym

Miło nam poinformować, że Instytut Techniki i Badań Budowlanych w Pradze (TZÚS) został upoważniony do certyfikacji betonu towarowego, produkowanego zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12w ramach polskiego, krajowego systemu certyfikacji.
Zdolność TZÚS do certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobu budowlanego, jakim jest beton, wyprodukowany zgodnie z PN-EN 206, została zweryfikowana przez Polskie Centrum Akredytacji PCA i potwierdzona w wydanym w Warszawie w dniu 13.08.2018r., Certyfikacie Akredytacji nr AC 207.

Przypominamy, że wraz z wejściem w życie przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, beton towarowy podlega pod wymagania ustawy o wyrobach budowlanych i należy go wprowadzać na rynek według krajowego systemu. Dla zastosowań konstrukcyjnych betonu, Rozporządzenie przewiduje krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+, co oznacza m.in. wydanie przez jednostkę certyfikującą krajowego certyfikatu zakładowej kontroli produkcji. Zgodnie z obowiązującą zmianą Rozporządzenia producenci mają czas na sprostanie nowym wymaganiom do końca pierwszej połowy 2019 r.

Więcej informacji na TEJ STRONIE.

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania (kontakt możliwy również w języku polskim).