Obowiązkowa certyfikacja mieszanek hydraulicznych w Polsce

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. mieszanki związane hydrauliczne są objęte w Polsce obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowana znakiem budowlanym. W przypadku mieszanek hydraulicznych do zastosowań w konstrukcji dróg, producent jest zobowiązany do uzyskania krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji. Nasz instytut jako jednostka certyfikująca wyroby AC 207, posiada niezbędną akredytację Polskiego centrum Akredytacji (PCA), dzięki czemu możemy oferować swoje usługi wszystkim tym, którzy chcą taki certyfikat uzyskać. 
 
Nasza akredytacja w obszarze mieszanek związanych hydraulicznie obejmuje następujące specyfikacje techniczne:
  • PN-EN 14227-1:2013-10 – Mieszanki związane cementem
  • PN-EN 14227-2:2013-10 – Mieszanki żużlowe
  • PN-EN 14227-3:2013-10 – Mieszanki związane popiołami lotnymi
  • PN-EN 14227-4:2013-10 – Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
  • PN-EN 14227-5:2013-10 – Mieszanki związane spoiwem drogowym
  • PN-S-96012:1997 – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  • Aprobaty techniczne oraz Krajowe oceny techniczne
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://www.tzus.cz/pl/uslugi/certyfikacje-wyrobow/wyroby-znakowane-znakiem-budowlanym-wproeadzane-na-rynek-polski

Osoby kontaktowe

Ing. Ewelína Cuper-Kasprowicz

Mobil:
+420 734 432 131
Telefon:
+420 286 019 412
E-mail:
Pozycja:
kierownik jednostki certyfikującej, wyroby AC 207
Specjalizacja:
Oddział:
Dział certyfikacji i weryfikacji wyrobów