Certyfikacja wyrobu Beton Towarowy

Certyfikacja betonu towarowego

 

Nasz Instytut (Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.) nie jest nowicjuszem na rynku polskim. Nasi klienci znają nas w Polsce jako jednostkę notyfikowaną 1020 oraz jednostkę oceny technicznej a audytorzy naszego Instytutu sprawdzają systemy Zakładowej Kontroli Produkcji - ZKP już od ponad 15-tu lat. I jest oczywiste, że nasi audytorzy mówią po polsku, a audyt prowadzony jest w języku polskim.

  

W roku 2018 zakończyliśmy proces akredytacji naszego Instytutu na potrzeby certyfikacji wyrobu beton towarowy wg PN-EN 206+A1:2016-12 i otrzymaliśmy dnia 13.08.2018 r. Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby, Nr AC 207.  Dnia 14.01.2019 r. nasz Instytut otrzymał aktualizację zakresu akredytacji w związku z wydaną normą PN-B-06265:2018-10 „Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12“.

W maju tego roku przeszliśmy pierwszy nadzór, który przeprowadzili audytorzy PCA – Polskiego Centrum Akredytacji (podobnie jak podczas procesu akredytacji). Podczas nadzoru została także dokonana ocena pod kątem rozszerzenia zakresu akredytacji naszej jednostki certyfikującej wyroby, o wyroby prefabrykowane z betonu i mieszanki związane 

hydraulicznie. W związku z pozytywną oceną, w dniu 11.06.2019 r. nasz Instytut - jednostka certyfikująca wyroby nr AC 207 - otrzymała nowy zakres akredytacji, który uwzględnia także najświeższą zmianę do krajowego uzupełnienia PN-EN 206+A1:2016-12, tj. PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05.

 

Po przejściu procesu certyfikacji producent wyrobu z grup: beton towarowy/mieszanki związane hydraulicznie/ prefabrykaty, ma prawo i zarazem obowiązek wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakować swój wyrób znakiem budowlanym „B”.

Nasza jednostka certyfikująca wyroby przeprowadziła certyfikację betonu towarowego już u ponad 40-tu polskich producentów betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby kontaktowe

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 201
E-mail:
Pozycja:
Dyrektor oddziału Ostrawa
Specjalizacja:
Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 207
Oddział:
Ostrawa

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozycja:
Dyrektor oddziału Pilzno
Specjalizacja:
Zastępca Kierownika Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 207
Oddział:
Pilzno

Ing. Ewelina Cuper

Mobil:
+420 734 432 131
Telefon:
+420 286 019 412
E-mail:
Pozycja:
Specjalista jednostki certyfikującej
Specjalizacja:
Certyfikacja i weryfikacja wyrobów
Oddział:
Dział certyfikacji i weryfikacji wyrobów

Ing. Soňa Godická

Mobil:
+420 734 432 098
Telefon:
+420 595 707 241
Pozycja:
Kierownik wydziału „Materiały w budownictwie“
Specjalizacja:
Specjalista oddziału dla dziedziny wyrobów kruszywo, cement, popiół lotny, beton towarowy, wyroby betonowe dla budownictwa
Oddział:
Ostrawa

Ing. Vladimír Plaček, PhD.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 231
Pozycja:
Kierownik wydziału „Materiały i elementy budowlane, technika cieplna“
Specjalizacja:
Główny Specjalista TZÚS Praha, s.p. w dziedzinie wyrobów drewnopochodnych, konstrukcje drewniane i wyroby włókno cementowe
Oddział:
Ostrawa