AKREDYTACJA W POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI ORAZ NOWE WYDANIE ZAKRESU AKREDYTACJI

W maju 2023 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. przeszedł kolejną ocenę w ramach nadzoru nad akredytacją udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) z wynikiem pozytywnym. 
Uprzejmie informujmy, że TZUS Praha otrzymał nowe wydanie zakresu  akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach  krajowego systemu oceny według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Aktualna wersja zakresu akredytacji do pobrania tutaj.

Informujemy również, że aktualne dokumenty z dnia 12.05.2023 są do pobrania tutaj.
W aktualnych wersjach dokumentów wprowadzone zmiany miały charakter formalny.