Změna na pozici ředitele o.z. ZÚLP

K datu 01.10.2020 došlo ke změně v personálním obsazení ředitele odštěpného závodu ZÚLP.


Novým ředitelem se stal pan Ing. Milan Pálka.

Pan Ing. Milan Pálka je dlouholetým zaměstnancem našeho podniku na pozici ředitele pobočky České Budějovice.


Předchozí ředitelka o.z. paní Ing. Monika Hegedüšová zůstává nadále v o.z. ZÚLP na pozici vedoucí oddělení výrobků pro děti.