Zatěžovací zkouška na dokončované dálnici D8

Mezi nejzajímavější realizace patří zatěžovací zkouška dálničního mostu přes údolí V Ječkách.

Statická zatěžovací zkouška mostu byla provedena jako kontrolní zkouška, sloužící k prověření spolehlivosti mostní konstrukce po dokončení. Zatěžovací zkouška mostu byla předepsána projektantem v realizační projektové dokumentaci.

Zkouška se provedla ve dvou polích každého pasu mostu, tj. vždy ve středním poli mostu a v jednom krajním poli. Při zkoušce bylo použito 6 zkušebních vozidel TATRA 815 naložených na celkovou hmotnost 24 tun (tíha 240 kN). Byly měřeny svislé posuny částí konstrukce v předepsaných bodech zatěžovaného pole, stlačení ložisek a pokles spodní stavby.

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb