Zákaznický den TZÚS Praha, s.p., Stavby a stavební výrobky - nové přístupy, digitalizace

Srdečně Vás zveme na Zákaznický den TZÚS Praha, s.p., Stavby a stavební výrobky – nové přístupy, digitalizace.

Srdečně Vás zveme na Zákaznický den TZÚS Praha, s.p., Stavby a stavební výrobky – nové přístupy, digitalizace.


Místo konání:   Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9

Datum:    20. 9. 2018

Zahájení:   9.30 hod.      (Prezence od 9:00, Ukončení: 13.00 hod.)


Cena za účastníka:    zdarma   (počet účastníků je omezen)


Na zákaznickém dnu se můžete těšit na příspěvky k aktuálním tématům:
 

Využití BIM technologie pro komplexní hodnocení budov
Ing. Jan Klečka, Ing. Filip Kalina (Metrostav a.s.)

Obsahem příspěvku je seznámení se s výhodami využívání digitální technologií, které nastupují v souvislostí se Stavebnictvím 4.0. Základním kamenem je zavádění Building Information Modeling (BIM) jak do projekční, tak realizační fáze projektu. Obsahem bude nejen krátká informace o BIM, ale i vývoj v oblasti implementace dat z EPD výrobků a dalších parametrů využívaných ke komplexnímu hodnocení budov do BIM modelů v ČR i v zahraničí. Příspěvek se bude zabývat i popisem přípravy standardu negrafických údajů modelu, který připravila Odborná rada pro BIM a diskuse nad implementací BIM v ČR do roku 2022.


Stav zavádění BIM (Building information Modeling) v ČR 
Ing. Štěpánka Tomanová (Odborná rada pro BIM z.s.)


Metodika SBToolCZ pro školské budovy
Ing. Jiří Tencar, Ph.D. (UCEEB ČVUT a ECOTEN)

Obsahem příspěvku jsou informace o metodice SBToolCZ pro hodnocení komplexní kvality budov a základní informace o Národní platformě SBToolCZ. Dále budou posluchači seznámeni s novou metodikou SBToolCZ pro školské budovy – principy hodnocení a specifika hodnocení školských budov. Přednáška bude obsahovat také první poznatky z hodnocení školských budov metodikou SBToolCZ.


Environmentální indikátory výrobků pro stavby a jejich zjištění
Ing. Alexander Trinner (TZÚS Praha, s.p.)

V návaznosti na soustavu norem vypracovaných pro oblast udržitelné výstavby bude podán přehled environmentálních indikátorů uvažovaných pro stavby a stavební výrobky. Z pohledu stavebních výrobků bude vysvětlen postup jejich zjištění (LCA studie) a formálního vyjádření prostřednictvím environmentálního prohlášení o produktu (EPD). Bude uveden způsob jejich ověření, registrace a využívání.


Akustický štítek budovy
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. (TZÚS Praha, s.p.)

Rostoucí akustický komfort bydlení a evropská harmonizace požadavků v oblasti ochrana proti hluku v budovách jsou v současné době velkou výzvou. Přednáška představuje uživatelsky srozumitelný nástroj - akustický štítek, který je kompatibilní s připravovanou normou ISO/TC 43/SC 2 N 1218 Acoustic classification scheme for dwellings (Akustické klasifikační schéma pro obydlí). Akustický štítek je vhodný pro celkový popis a porovnání akustického komfortu v rodinných a bytových domech napříč Evropou, přičemž jeho součástí je slovní popis zvukové izolace, resp. fyzikálního stavu prostředí.


7. základní požadavek na stavby v EU a v ČR
Ing. Lenka Vrbová  (TZÚS Praha, s.p.)

Přednáška bude zaměřena na problematiku 7. základního požadavku obsaženého v Nařízení parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (harmonizované stavební výrobky označené CE) a návazně i obsaženého v aktuálním znění nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (neharmonizované stavební výrobky). Bude podán výklad obsahu 7. základního požadavku a návaznost na normativní dokumenty. Uvedeny budou přístupy k řešení posuzování plnění tohoto požadavku v harmonizované oblasti (EU) i v rámci posuzování stanovených stavebních výrobků v ČR.


V případě zájmu se prosím přihlaste prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce.