Zákaznický den TZÚS Praha, s.p., Stavby a stavební výrobky – nové přístupy, digitalizace

Dne 27.3.2018 se v sídle našeho podniku v Praze na Proseku uskutečnil „Zákaznický den TZÚS Praha, s.p.“ zaměřený na nové přístupy v oblasti stavebnictví v ČR a v EU.

Pro velký zájem z řad našich zákazníků a partnerů o aktuální témata a úspěšný průběh zákaznického dne s aktivní diskuzí posluchačů, bude zákaznický den opětovně uspořádán dne 20.9.2018 ku příležitosti veletrhu FOR ARCH 2018.

Na veletrhu FOR ARCH 2018 bude mít TZÚS Praha, s.p., opět svůj stánek se sdružením TZÚS GROUP, kde Vás rádi srdečně přivítáme.


Úvodní slovo přednesl a účastníky zákaznického dne přivítal ředitel podniku Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz.

První dvě přednášky byly věnovány zavádění a využití BIM (Building Information Modeling), který představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Posluchači byli seznámení se základními principy BIM a se stavem implementace BIM v ČR a v EU.

Další přednáška byla věnována akustickým štítkům budov, které jsou vhodné pro celkový popis a porovnání akustického komfortu v rodinných a bytových domech.

Následovaly přednášky zaměřené na hodnocení komplexní kvality školských budov metodikou SBToolCZ, problematiku související s environmentálním prohlášením o produktu (EPD) a výklad obsahu 7. základního požadavku pro stavby a stavební výrobky v EU a v ČR.