Zákaznický den Hračky

Přednášky Ing. Pechové a Ing. Sobotové byly zaměřeny na změny v legislativě, nové požadavky v oblasti bezpečnosti hraček a na správné značení hraček a uvádění varování na hračkách. Rovněž byla detailně představena značka kvality „Bezpečná a kvalitní hračka“.

Pracovnice České obchodní inspekce (ČOI) Ing. Ryjáčková seznámila přítomné s postupy ČOI při kontrolách, na co se inspektoři zaměřují. Opět kladla důraz na správné značení. U dovozců a výrobců hraček je kontrolováno ES prohlášení o shodě a podklady pro jeho vydání.

V roce 2015 proběhlo 1094 kontrol hraček určených pro děti od 3 do 14 let a 578 kontrol na hračky určené dětem do 3 let. Nedostatky byly zjištěny celkově v 1007 případech, zákaz prodeje byl uložen na 23 966 kusů hraček. Hlavními nedostatky bylo neoznačení hraček značkou CE, neznámý původ hraček, hračky bez bezpečnostních upozornění, pokud byl uveden piktogram s věkovou hranicí, nebyl uveden důvod případného nebezpečí.

Ing. Vodrážka z laboratoře analytické chemie přiblížil zákazníkům zkoušení nebezpečných látek ve hračkách, školních potřebách a ve výrobcích pro děti. Informoval o účasti ZÚLP, jako jediné laboratoře z ČR, v mezilaboratorním porovnání , celosvětový test, oficiálně zaštítěným ČIA. Testování probíhalo podle EN 71-3 na vzorku seškrábané lakované vrstvy. Organizátor porovnává odchylky výsledků od průměru pomocí   Z skóre ( <2= OK, <3 = Pozor, >3 = Neshoda). Výsledek naší laboratoře byl u každého vzorku Z<1.

Upozornil na nové rozšíření akreditace laboratoře o zkušební metody platné v USA

- CPSC-CH-E1001-08.3  Stanovení celkového olova v kovových výrobcích pro děti

- CPSC-CH-E1002-08.3  Stanovení celkového olova v nekovových výrobcích pro děti

- CPSC-CH-E1001-09.3  Stanovení ftalátů

Závěrem proběhla dlouhá a plodná diskuze.

Zákaznický den byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a byl pro ně přínosem.

Kontaktní osoby

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Fax:
+420 386 709 112
Pozice:
vedoucí oddělení výrobků pro děti, vedoucí ZL, manager kvality
Specializace:
hračky, školní potřeby , výrobky pro děti, bytová chemie, zápalky
Pobočka:
o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu