Výsledky hospodaření TZÚS Praha, s.p., za rok 2022

V roce 2022 se TZÚS Praha, s.p., podařilo dosáhnout výnosů ve výši 261.020 tis. Kč.

Náklady činily 254.743 tis. Kč, a hospodářský výsledek po zdanění tak činil 6.277 tis. Kč.

Uvedené výsledky jsou auditované, byly přezkoumány dozorčí radou podniku a schváleny zakladatelem.

V případě zájmu o podrobnější informace si dovolujeme odkázat na Výroční zprávu TZÚS Praha, s.p., která bude – obdobně jako v minulých letech – v dohledné době zveřejněna ve Sbírce listin. 

 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Kupšovský, MBA

Mobil:
+420 736 505 010
Telefon:
+420 286 019 462
Pozice:
2. statutární zástupce ředitele, ředitel úseku
Specializace:
Ekonomika, finance, správa a údržba nemovitostí
Pobočka:
Úsek ekonomicko - provozní a Úsek správa nemovitostí Praha