Vyšel nový Metodický pokyn SJ-PK

Dne 26. září 2019 byl schválen Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 65/2019-120-TN/2 nový Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK).

Metodický pokyn SJ-PK vejde v účinnost s jeho vydáním ve Věstníku dopravy v prosinci 2019.

Metodický pokyn je k dispozici na stránkách www.pjpk.cz, přečíst si jej můžete zde.

Přechodné období je pro certifikační orgány akceptované MD a certifikované organizace pro oblast SJ-PK stanoveno 15 měsíců od data vydání Metodického pokynu ve Věstníku dopravy.


Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p., plánuje v 1. pololetí 2020 přeposouzení na požadavky nového Metodického pokynu akreditačním orgánem ČIA, poté může podat žádost o (opětovnou) akceptaci Ministerstvem dopravy ČR.

 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, ředitelka Úseku marketingu, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu