Výroční zpráva TZÚS Praha, s.p., za rok 2021

Vážení obchodní partneři,

vážení přátelé,

je mi ctí, že Vás opět po roce mohu oslovit úvodním slovem ředitele k Výroční zprávě Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., za rok 2021. Zpráva obsahuje náležitosti vyžadované příslušnou právní úpravou, tj. § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ale také další nepovinné informace, které považujeme za významné a, věříme, zajímavé pro Vás. Je tedy stručnou, ale komplexní informací o činnostech a hospodaření Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (dále jen TZÚS) v uplynulém roce, a udržuje také historickou návaznost významných událostí od založení podniku.

Hlavním hned na začátku je poděkování Vám, našim zákazníkům a partnerům, za využívání našich služeb, a poděkování pracovníkům podniku, jejichž práce je rozhodující pro dosažené výsledky, za jejich úsilí a zodpovědný přístup. Díky tomu se podařilo nejen udržet silnou pozici podniku na českém i zahraničních trzích, ale po úspěšném roce 2020 pokračovat v růstu. A rok 2021 byl opět rokem rekordním. Základem naší práce zůstává vysoká profesionalita a kvalita při dodržení odpovídajících dodacích lhůt našich služeb a dobrých cenových i platebních podmínek. V roce 2021 si stavebnictví dále udržovalo svůj strategický význam v ekonomice České republiky, a i náš podnik to, díky Vám, pocítil na nárůstu tržeb.

I pro rok 2022 Vás chci ujistit, že jsme připraveni udělat vše pro to, aby TZÚS byl nadále pozitivně vnímán Vámi, našimi zákazníky, partnery i odbornou veřejností a důsledně plnil poslání, ke kterému byl státem založen. Současně mi dovolte ještě jednou poděkovat Vám, našim obchodním partnerům, za dosavadní spolupráci a vyslovit ujištění, že naše další aktivity budou určovány snahou o prohloubení a neustálé zlepšování spolupráce a poskytovaných služeb. Uvítáme také, když obsah této Výroční zprávy bude motivací či inspirací pro další výrobce, zplnomocněné zástupce, dovozce, distributory, stavební firmy, orgány veřejné správy a další partnery pro navázání spolupráce s TZÚS.

Těšíme se na další spolupráci a spokojené zákazníky pod mottem: „Pro Vaši důvěryhodnost“ i v roce 2022.

S úctou

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz,
ředitel

Dokumenty ke stažení