Veletrh Targi Budownictwa Drewnianego v Krakově

Veletrhy „Targi DREWDOM“ jsou kromě výše uvedeného zaměření, také zacíleny na výrobce kovových spojovacích prostředků /vruty, šrouby, styčníkové desky, 3D spojky, …/ a obecně na vybavení těchto domů zdravotechnikou, vytápěním, elektro instalacemi apod.

„Targi DREWDOM“ zahájil a účastníky přivítal předseda sdružení „Stowarzyszenie Budownictwa drewnianego“ Wojciech Nitka a rektor Krakovské polytechniky prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

Následující den, v sobotu, na semináři pořádaném v rámci veletrhů přednesli zástupci TZÚS Praha, s.p.   odborné příspěvky zaměřené na problematiku uvádění výrobků na trh v EU.

Ing. Vladimír Plaček Ph.D. informoval polskou odbornou veřejnost o možnostech certifikace a tím uvedení na trh EU výrobků jako „Konstrukce a dřevěné domy – výrobky na bázi dřeva. Certifikace výrobků dle požadavků předpisů EU - značení výrobků CE.”

Ing. Vojtěch Šebek přednesl společně s polským partnerem TZÚS Praha, s.p., Ing. Zbigniewem Talachem, přednášku na téma „Certifikace stavebních výrobků dle požadavků Nařízení parlamentu a Rady EU 305/2011 a polský Zákon o stavebních výrobcích - Certifikace inovativních výrobků - Úloha Subjektů pro Technické Posuzování“.

Kontaktní osoby

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 251
E-mail:
Pozice:
vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS
Specializace:
stavební materiály a dílce
Pobočka:
Ostrava