Účast v národní porovnávací zkoušce na zkušební metodu ČSN ISO 9052-1:1993 Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech

Potřeba trvalé důvěry ve výkonnost laboratoře je podstatná pro laboratoře, jejich zákazníky, ale též pro další zainteresované strany, jako jsou regulační orgány, akreditační orgány akreditující laboratoře a další organizace. 

TZÚS Praha, s.p, se v roce 2024 zúčastnil mezilaboratorní zkoušky zaměřené na měření dynamické tuhosti. Dynamická tuhost představuje schopnost materiálů utlumovat mechanické kmity. Tato veličina se uplatňuje především v oblasti kročejové neprůzvučnosti u izolačních vrstev podlah (tzv. zvukoizolační podložky někdy nesprávně označované jako kročejové izolace) a též u izolantů pro kontaktní zateplovací systémy (ETICS) při hodnocení jejich akustických vlastností.

Organizátor vyhodnotil měření na zkušebním vzorku ve skupině 5 českých laboratoří za předem stanovených podmínek. Závěrečná statistická zpráva shrnuje výsledky jednotlivých účastníků. 

TZÚS Praha, s.p.,získal osvědčenío úspěšném absolvování mezilaboratorní zkoušky se z-score +0,5, a tak v rámci ČR opět potvrdil důvěru ve výkonost laboratoře v oblasti akustických zkoušek. 

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb