TZÚS na Mezinárodním kongresu INTER-NOISE v Hong Kongu

Zástupce Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., se ve dnech 28. 8. až 31. 8. 2017 zúčastnil 47. mezinárodního kongresu INTER-NOISE, současně prezentoval svůj recenzovaný odborný příspěvek s názvem „The effect of connection joints on the sound insulation of windows“, jež se zabýval problematikou vlivu připojovací spáry na neprůzvučnost oken.

 

V průběhu konání kongresu, který byl organizován Institutem akustiky Hong Kong a Polytechnickou univerzitou Hong Kong ve spolupráci s Čínskou asociací akustiky, bylo přítomno přes 1000 akustiků z více než 40 zemí světa.

Kongres poskytl velmi dobrou příležitost inženýrům a vědeckým pracovníkům ze všech oborů akustiky, aby zde sdíleli své zkušenosti a současně se dozvěděli nejnovější poznatky od svých kolegů z celého světa. Získané poznatky využije TZÚS pro další rozvoj zkušebnictví v oblasti stavební a prostorové akustiky. Perspektivní obory stavební akustiky zahrnují laboratorní měření neprůzvučnosti, stavební měření neprůzvučnosti a měření zvukové pohltivosti.

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb