Tradiční setkání se zákazníky a partnery TZÚS Praha, s.p.

Setkání se zúčastnili zástupci zákazníků TZÚS Praha, s.p., z České republiky, ale také z Polské republiky a Ruské federace. Pozvání přijali také zástupci MPO, Hospodářské komory ČR, ÚNMZ, AAAO, Svazu zkušeben pro výstavbu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Cechu pro zateplování budov, Cihlářského svazu Čech a Moravy, ČKAIT, České komory lehkých obvodových plášťů, České metrologické společnosti, z.s., České svářečské společnosti ANB, ČVÚT v Praze, generálního ředitelství HZS ČR a zástupci dodavatelů služeb.

Ředitel podniku Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz zahájil slavnostní večer uvítáním, poděkoval zúčastněným za skvělou spolupráci v tomto roce a popřál všem mnoho zdraví a pracovních i osobních úspěchů do roku nadcházejícího.

Program večera pokračoval vystoupením jednoho z nejvýznamnějších současných českých houslistů a výraznou osobností české hudební scény Jaroslava Svěceného s programem „Slavné violy a housle v proměnách staletí“ v doprovodu Jitky Navrátilové na cembalo.

Po skončení koncertu se ještě mistr věnoval zájemcům z řad obecenstva a odpovídal na jejich dotazy k jednotlivým vzácným a mimořádným nástrojům.

Tradiční setkání s partnery bylo zakončeno pohoštěním s přátelskými debatami zúčastněných.