Účast na tiskové konferenci společnosti SATJAM, s. r. o.

Dne 21.05.2024 se v Praze v Besseder Gallery konala tisková konference společnosti SATJAM, s. r. o., na níž ředitel TZÚS Praha, s.p.,    Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz spolu s ředitelem Úseku certifikace a osvědčování výrobků TZÚS Praha, s.p., Ing. Jozefem Pôbišem, prezentovali Národní program Česká kvalita Rady kvality ČR a značku Osvědčeno pro stavbu.

Národní program Česká kvalita podporuje prodej a poskytování kvalitních výrobků a služeb. Jeho cílem je vytvořit jednotný systém nezávislých značek kvality, informovat spotřebitele o nabídce kvalitních výrobků nebo služeb a pomoci českým firmám budovat vlastní obchodní značky. Program sdružuje hned několik značek kvality. Oblasti stavebnictví se týká značka Osvědčeno pro stavbu. Ta zákazníkům stvrzuje nadstandartní vlastnosti daného výrobku a zaručuje jeho vyšší přidanou hodnotu nad obecné regulatorní požadavky. Značka zároveň potvrzuje i vhodnost zabudování do stavby na území ČR. Pravidelnou kontrolou systému řízení výroby, vzorkováním a zkoušením potvrzuje TZÚS jako třetí, nezávislá strana, že posuzovaný výrobek si udržuje potřebnou kvalitu a splňuje požadavky certifikace. Nicméně samotný výrobce poté garantuje, že na český trh dodá zákazníkovi výrobek ve stejné posuzované kvalitě.

SATJAM, s. r. o., je dlouholetým držitelem licence k používání značky Osvědčeno pro stavbu a opakovaně žádá o její prodloužení. I proto jsme rádi přijali pozvání na konferenci. 

 

 

 

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozice:
ředitel
Specializace:
management, zkušebnictví, inspekce, certifikace, standardizace
Pobočka:
Úsek ředitele podniku

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků