Tepelná ochrana budov 2017

V součtu zde vystoupilo přes čtyřicet řečníků, včetně dvou hostů z Německa. Zhruba 170-ti návštěvníkům tak byly prezentovány nové informace z oblasti legislativy týkající se energetické náročnosti budov, výpočetních postupů, efektivních stavebních prvků obálky budov, včetně výsledků řady konkrétních měření a studií. Nechyběly ani příklady dobré či špatné praxe při navrhování a provádění stavebních detailů.

TZÚS se zde prezentoval příspěvkem na téma certifikace fasádních systémů se vzduchovou mezerou dle ETAG 034. Pravděpodobně nejzásadnější změny v dané oblasti přinese připravovaná novela evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, tzv. EPBD II. Touto změnou dojde k dalšímu zpřesnění požadavků na energetickou efektivitu budov a její posuzování v rámci EU, s důrazem na další rozšíření využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a také masivní rozvoj elektromobility.

Společným jmenovatelem všech příspěvků, které na konferenci zazněly, byla i nadále snaha o zajištění zdravého a komfortního vnitřního prostředí budov a současné zvýšení jejich energetické efektivity.

Kontaktní osoby

Ing. Štěpán Vrhel

Mobil:
+420 734 432 132
Telefon:
+420 387 023 233
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. tepelné techniky; zkušební technik specialista; vedoucí posuzovatel; zpracovatel ETA
Specializace:
ETICS, montované fasádní systémy, tepelně izolační výrobky
Pobočka:
České Budějovice