Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) podle normy ČSN ISO 45001:2018

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle nové normy ČSN ISO 45001:2018.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen firmám, certifikovaným podle normy ČSN OHSAS 18001:2008, které nejpozději do 3 let od vydání normy ISO 45001, tj. do 12. 03. 2021, musí být přeposouzeny certifikačním orgánem podle nové normy.
Součástí přechodu by mělo být proškolení pracovníků zabezpečujících SMBOZP ve firmě, tj. manažerů SMBOZP/IMS, představitelů pro SMBOZP/IMS, interních auditorů, atd., z požadavků nové normy.
Seminář je vhodný také pro firmy, které zvažují nebo se rozhodly pro zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cíl semináře:
Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:
- s rozdíly mezi normou ČSN ISO 45001:2018 a předchozí ČSN OHSAS 18001:2008,
- s požadavky vyplývajícími z ISO 45001 na tvorbu i úpravu postupů, dokumentace a záznamů,
Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení nových i současných požadavků systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v praxi.

Místo konání:       Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Datum:                   9 10. 2019

Zahájení:                    9.00 hod.
Rozsah školení:        8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH  
                                  (cena zahrnuje také studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)

Sleva 500 Kč na seminář při současné účasti na 2 seminářích Systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 nebo Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

Sleva 1000 Kč na seminář při současné účasti na 3 seminářích Systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 a Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 a Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce uvedeného níže.

Údaje uvedené ve formuláři budou zpracovávány pouze pro účely zajištění Vaší účasti na semináři (zaslání potvrzení o registraci na seminář, vystavení daňového dokladu/faktury s vyúčtováním). Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Přihlásit na školení

Kontaktní osoby

Kateřina Školoudová

Mobil:
+420 734 432 119
Telefon:
+420 286 019 409
Pozice:
administrativní pracovník úseku
Specializace:
certifikace systémů managementu
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení