Stránky TZÚS Praha, s.p., byly zařazeny mezi výběrové webové zdroje

Stránky TZÚS Praha, s.p. byly zařazeny mezi výběrové české webové zdroje určené k pravidelné a dlouhodobé archivaci webu s cílem jejich uchování pro budoucí historické a výzkumné účely. Tento krok podtrhuje význam stránek www.tzus.cz jako důležitého zdroje informací nejen pro oblast zkušebnictví a certifikace, ale také jako součást širšího kontextu českého kulturního a vědeckého dědictví. Iniciativa Národní knihovny ČR k budování kolekce webových zdrojů s kulturní, historickou, výzkumnou, případně další hodnotou je klíčová pro zachování digitálního obsahu. 
V rámci této iniciativy jsou vybírány webové stránky, které reprezentují významné aspekty současného českého života, včetně těch, které se zabývají vědou, uměním, vzděláním, veřejnou správou, a mnoha dalšími oblastmi. Zařazení stránek TZÚS Praha, s.p. do této kolekce zdůrazňuje význam TZÚS Praha, s.p., a zajišťuje, že informace z našeho webu budou dostupné pro výzkumné a vzdělávací účely i v budoucnosti. 

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb