Stanovení vzduchové neprůzvučnosti u tmelů a montážních pěn

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nabízí dlouhodobě měření v laboratoři s potlačeným bočním přenosem zvuku.

Jednou z mnoha zajímavých zkoušek je stanovení vzduchové neprůzvučnosti vyplněné spáry (štěrbiny), kterou mohou využívat výrobci různých tmelů či montážních pěn, kteří chtějí u svých výrobků deklarovat akustické vlastnosti. 
Měření se provádí v laboratorních podmínkách bez vedlejších cest šíření zvuku v dozvukových místnostech laboratoře stavební akustiky.  Zvuková izolace je měřena ve formě neprůzvučnosti spár (štěrbiny, s) podle ČSN EN ISO 10140-2:2022 Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti a ČSN EN ISO 10140-1:2022, Příloha J - Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky Vyhodnocení výsledků se provádí podle normy ČSN EN ISO 717-1:2021 Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. 

Hlavním výsledkem zkoušky, který se objektivně vztahuje k měřené výplni spáry je vážená vzduchová neprůzvučnost vyplněné spáry (štěrbiny) Rs,w

Vyhodnocené hodnoty mohou být použity přímo k porovnání akustické účinnosti tmelů a montážních pěny a též pro výpočtové určení zvukové izolace složených prvků s ohledem na příslušnou délku spár. 
Podle čl. J.2.3 normy ČSN EN ISO 10140-1:2022 se pro určení zvukové izolace spár používá zkušební otvor v souladu s postupem pro malé prvky. Obvyklý způsob provádění zkoušek zvukové izolace spár je při použití specificky malého zkušebního otvoru 1250 x 1500 mm. Pro tento účel se připraví prvek s vysokou zvukovou izolací a malým výstupním otvorem, do kterého se vkládá spára konkrétní geometrie (kazeta se spárou definované hloubky a šířky) podle požadavku zákazníka. 
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb