Setkání zástupců TZÚS a TSÚS ve Valči

Ve dnech 14. - 15.10.2019 se konalo v zámeckém hotelu Valeč pravidelné každoroční setkání zástupců vedení Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o.

Odborný program zasedání zahrnoval prezentaci novinek ve službách obou firem a cennou výměnu zkušeností z posuzování a ověřování vlastností stavebních výrobků, zkušenosti z činnosti subjektu pro technické posuzování (TAB) a související legislativy. Dále si zúčastnění odborníci předali zkušenosti z přípravy nové legislativy v České republice a zkušenosti z přípravy nové legislativy ve Slovenské republice v oblasti stavebních výrobků.

Součástí setkání byla rovněž krátká prohlídka Dalešického pivovaru, pivovaru filmových Postřižin.

   

.