Setkání zástupců TZÚS a TSÚS v roce 2024

Letošní pravidelné setkání zástupců vedení Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. se uskutečnilo v malebné Bratislavě ve dnech 14. a 15. května 2024.

Během tohoto důležitého setkání došlo k výměně cenných informací o nejnovějších událostech a inovacích v obou podnicích. Diskuze se zaměřila na klíčová aktuální témata týkající se legislativy Evropské unie, České republiky a Slovenské republiky. Každoroční pracovní setkání je důležité pro udržení vysoké kvality v oblasti výrobkové certifikace a zkušebnictví v rámci EU.

Setkání rovněž posílilo vzájemné vztahy mezi oběma institucemi, což je zásadní pro společný rozvoj a harmonizaci postupů v oblasti stavebnictví v evropském kontextu. Spolupráce mezi Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha a Technickým a skúšobným ústavem stavebným má velký význam pro obě země.

Součástí programu byla také prohlídka stavebních projektů ve městě Bratislava. Účastníci měli možnost navštívit moderní mrakodrap Eurovea Tower, který je symbolem současné architektury, a také historický hrad Devín, který nabízí pohled do bohaté minulosti regionu. Proběhlé aktivity poskytly prostor pro neformální diskuze a navázání hlubších pracovních vztahů.

Celkově hodnotíme setkání jako velmi úspěšné, přispělo k dalšímu prohloubení spolupráce mezi oběma podniky v oblasti stavebního zkušebnictví a výrobkové certifikace.