Setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p.

Večerní volný program byl zahájen proslovem statutárních zástupců, kteří své kolegy přivítali a pronesli přípitek. Večer se nesl v duchu diskuzí i zábavy.

Následující den se zaměstnanci sešli při příležitosti prezentací jednotlivých poboček, úseků a o.z., ve kterých jejich pracovníci shrnuli úspěchy uplynulého roku, představili novinky svých pracovišť i nejbližší plány.

V rámci setkání proběhly dvě charitativní akce, kdy zaměstnanci TZÚS Praha, s.p., přispěli ze svých prostředků formou dobročinné tomboly a zakoupením speciální edice triček na handicapovaného chlapečka Vašíka Vopaleckého nebo zakoupili drobné předměty nadace Život dětem v rámci uspořádaného "Srdíčkového dne", jehož výtěžek putuje na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky.

Celkový záměr ve zlepšování společenských vztahů zaměstnanců TZÚS Praha, s.p., seznámení se s novými kolegy, novými službami a záměry jednotlivých pracovišť firmy byl i v tomto roce dosažen a těšíme se již na setkání příští, a to v květnu 2018.

Kontaktní osoby

Lucie Babicová

Telefon:
+420 286 019 422
Pozice:
referentka
Specializace:
marketing
Pobočka:
Úsek marketingu