Setkání s partnery v Betlémské kapli 2015

Zpestřením úvodního slova byl zajímavý exkurz do historie Betlémské kaple. Program pokračoval vystoupením houslového virtuosa Jaroslava Svěceného s programem „Slavné evropské housle 17. – 20. století“. J. Svěcený nejen krásně hrál, ale i velice poutavou formou seznámil účastníky setkání s historií a výrobou houslí. Slavnostní večer byl zakončen rautem, při kterém probíhaly přátelské debaty.

V úvodním vystoupení ředitel Alexander Šafařík-Pštrosz přítomné stručně seznámil s historií Betlémské kaple

Poté vystoupil houslový virtuóz pan Jaroslav Svěcený, který doplnil svou hru poutavou přednáškou na téma historie houslařství.

Závěr příjemného večera patřil rautu a přátelským diskuzím zúčastněných.