Seminář systém managementu kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář Systém managementu kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen především firmám, které jsou certifikovány podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a firmám, které o získání certifikace uvažují nebo již usilují.
Součástí zaváděného i zavedeného QMS je proškolení pracovníků zabezpečujících QMS ve firmě, tj. manažerů QMS/IMS, představitelů pro QMS/IMS, interních auditorů, atd., z požadavků normy a souvisejících požadavků, např. legislativy, novinek, trendů.

Cíl semináře:
Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:

  • s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 na postupy, dokumentaci, záznamy
  • s prováděním interních auditů,
  • se zkušenostmi certifikačního orgánu pro systémy managementu s audity podle ČSN EN ISO 9001:2016,
  • s novinkami v oblasti QMS a související legislativou

Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení požadavků systému managementu kvality v praxi.

Místo konání:       Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Prosek, Praha 9

Datum:                  11. 10. 2021

Zahájení:               9.30 hod.
Rozsah školení:   8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH
                                     (cena zahrnuje také studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)

Sleva 500 Kč na seminář při současné účasti na 2 seminářích Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 nebo Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle normy ČSN ISO 45001:2018 nebo Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

Sleva 1000 Kč na seminář při současné účasti na 3 seminářích Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2016 a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle normy ČSN ISO 45001:2018 a Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce uvedeného níže.

Údaje uvedené ve formuláři budou zpracovávány pouze pro účely zajištění Vaší účasti na semináři (zaslání potvrzení o registraci na seminář, vystavení daňového dokladu/faktury s vyúčtováním). Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Přihlásit na školení

Kontaktní osoby

Kateřina Školoudová

Mobil:
+420 734 432 119
Telefon:
+420 286 019 409
Pozice:
administrativní pracovník úseku
Specializace:
certifikace systémů managementu
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení