Seminář Systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2016

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář Systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen především firmám, které jsou certifikovány podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a firmám, které o získání certifikace uvažují nebo již usilují.
Součástí zaváděného i zavedeného EMS je proškolení pracovníků zabezpečujících EMS ve firmě, tj. manažerů EMS/IMS, představitelů pro EMS/IMS, interních auditorů, atd., z požadavků normy a souvisejících požadavků, např. legislativy, novinek, trendů.

Cíl semináře:
Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:
- s požadavky vyplývajícími z ČSN EN ISO 14001:2016 na postupy, dokumentaci a záznamy,
- se zkušenostmi certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu s audity podle ČSN EN ISO 14001:2016,
- s novinkami z legislativy ochrany životního prostředí, trendy.
Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení nových požadavků systému environmentálního managementu v praxi.

Místo konání:        Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Datum:                   11. 10. 2018

Zahájení:               9.00 hod.
Rozsah školení:   8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH
                                   (cena zahrnuje studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)

Sleva 500 Kč na seminář při současné účasti 2 seminářích Systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle nové normy EN ISO 45001:2018.

Sleva 1000 Kč na seminář při současné účasti na 3 seminářích Přechod certifikované firmy na systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo Požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle nové normy EN ISO 45001:2018.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce.