Seminář pro výrobce

VELICE SI VÁŽÍME VAŠEHO ZÁJMU, ALE KAPACITA SÁLU BYLA NAPLNĚNA- NA SEMINÁŘ JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT!

 

Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků se zaměřením na současnou a připravovanou legislativu, využití BIM a základní požadavky ZP 2 a ZP 3

 

Praha, den 14. červen 2018,
zasedací místnost TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

 

Program:

09:45 – 10:00    Registrace účastníků

10:00 – 10:40    Stavební výrobky a současná legislativa pro uvádění na trh ČR 
Ing. Monika Košlerová, TZÚS Praha, s.p.

10:40 – 11:10    Připravovaná nová legislativa pro stavební výrobky 
Ing. Ludmila Kratochvílová, MPO

11:10 – 11:45    BIM a stavební výrobky 
Ing. Jan Klečka, Ing. Filip Kalina, Metrostav a.s.

11:45 – 12:15    Informační portál pro stavební výrobky 
Ing. Marie Kohlová, ITC, a.s.

12:15 – 13:00    Pauza na oběd

13:00 – 13:45    Stavební výrobky z hlediska ZP 3 - obsah přírodních radionuklidů
                          ve stavebním materiálu 
RNDr. Ivana Ženatá, SÚJB

13:45 – 14:15    Stavební výrobky z hlediska ZP 3 - nebezpečné látky

Ing. Lenka Druláková, ITC, a.s.

14:15 – 15:00    Stavební výrobky z hlediska ZP 2 - požární odolnost,
                          reakce na oheň, nařízení Komise 2016/364, 
Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

15:00 – 15:30    Diskuze

 

Účast na semináři je zdarma.
S ohledem na omezenou kapacitu sálu bude dána přednost dříve došlým přihláškám.

Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce.