Seminář pro OS

Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář pro oznámené subjekty a autorizované osoby pro posuzování shody stavebních výrobků organizovaný pod záštitou ÚNMZ

Seminář „Postupy oznámených subjektů k nařízení č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh“ a „ postupy autorizovaných osob k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro posuzovatele z řad českých oznámených subjektů a autorizovaných osob“, který se bude konat

ve středu 13. 06. 2018 od 10.00 hod.

v konferenčním sále TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9

Program:

09:45 – 10:00         Registrace účastníků

10:00 – 10:30         Plány Komise ohledně budoucnosti CPR,
                               Mgr. Václava Holušová, ÚNMZ

10:30 – 11:15         Stavební výrobky z hlediska ZP 2 – požární odolnost, reakce
                               na oheň, nařízení Komise 2016/364,
                               Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

11:15 – 11:45        Postupy autorizovaných osob k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
                              kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
                              výrobky, ve znění pozdějších předpisů – zkušenosti
                              z implementace, 
                              Ing. Monika Košlerová, TZÚS Praha, s.p.

11:45 – 12:15         Přestávka na oběd

12:15 – 12:50         CPR – postupy OS a TAB, zkušenosti z implementace,
                               Ing. Jozef Pôbiš, TZÚS Praha, s.p.

Účast na semináři je zdarma.

Z kapacitních důvodů prosíme o dodržení limitu max. 2 zástupců za OS. Maximální počet 2 zástupců neplatí v případě, že se budete účastnit následující koordinační schůzky.