Rozšíření akreditace certifikačního orgánu na výrobky

Posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 potvrzuje stabilitu zavedeného systému managementu certifikačního orgánu, který uplatňuje základní zásady neustálého zlepšování.

Certifikační orgán na výrobky během dozoru ČIA v rámci flexibilního rozsahu akreditace zařadil několik dalších normativních dokumentů.

Návazně na kladný výsledek posuzování ČIA bylo vydáno nové osvědčení o akreditaci č. 138/2016 a jeho příloha.

Na podzim tohoto roku plánujeme další rozšíření akreditace o ověřování EPD (environmentální prohlášení o produktu) a emisí hluku v souvislosti se zavedením 7. základního požadavku v novele nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení