Rozšíření akreditace Centrální laboratoře – přírodní radionuklidy

Na základě podnětů od zákazníků jsme v letošním roce rozšířili akreditaci akreditované zkušební laboratoře č. 1018.3 (Centrální laboratoř) o zkušební postup související s měřením přírodních radionuklidů. Vzorky jsou nadále měřeny v Teplicích ve standardních Marinelliho nádobách po ustavení radioaktivní rovnováhy detekčním scintilačním detektorem.

Téma přírodních radionuklidů je aktuální, poločas rozpadu uranu, jež je na začátku rozpadové řady, je 4,47 miliardy let. Přírodní radionuklidy se „nevyzáří“ během několika měsíců či let. Přírodní radionuklidy necítíme ani nevidíme, proto se v případě pochybností o jejich zvýšeném výskytu můžete obrátit na náš ústav.

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb