Ředitel TZÚS Praha, s.p., zvolen do představenstva HK ČR na další funkční období

Ředitel TZÚS Praha, s.p., a viceprezident Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, pan Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz,
byl dne 30.07.2020 na 32. Sněmu Hospodářské komory ČR zvolen do jejího představenstva na další funkční období.