Publikujeme... Zpravodaj silnice+mosty č. 4/2022

V čísle 4/2022 Zpravodaje silnice + mosty vyjde zajímavý článek našeho zaměstnance pana Ing. Alexandra Trinnera na téma Uvádění kameniva na trh – harmonizované produkty.

Zpravodaj je vydáván 4x ročně pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic a dalších odborníků ze silničního hospodářství. 

Článek si můžete přečíst zde.

 

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Trinner

Mobil:
+420 602 185 785
Telefon:
+420 382 337 327
Pozice:
ředitel pobočky Plzeň
Specializace:
studie LCA – produkty, budovy; environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Plzeň