Publikujeme... TZB Info

Ing. Rubáš, Ph.D.: Vliv připojovací spáry na neprůzvučnost výplňových konstrukcí

Další článek se zabývá problematikou stanovení pevnosti v prostém tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy, respektive fluidními popílky, které jsou takzvanými vedlejšími energetickými produkty; jedná se o tuhé zbytky po spalování uhlí. Článek též obsahuje enviromentální zhodnocení této hmoty.

Ing. Rubáš, Ph.D., Ing. Denisa Trajkovská: Stanovení pevnosti v prostém tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy

Kontaktní osoby

Ing. Denisa Tůmová Trajkovská

Mobil:
+420 606 639 731
Telefon:
+420 417 719 019
Pozice:
vedoucí zkušebny Teplice, vedoucí oddělení stavebních hmot, specialistka stavebních hmot, hlavní specialista v oboru stavební pojiva, vedoucí posuzovatelka
Specializace:
cement, vápno, popílek, strusky, silikátové matrice, přísady do betonu a malt, maltové směsi
Pobočka:
Teplice

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb