Publikujeme... Pasivní bezpečnost na dopravních komunikacích v České republice

Pasivní bezpečnost jednotlivých úseků či konkrétních míst na komunikaci je pak dána souhrnem a spolupůsobením těchto zařízení. Pro zajištění vysoké a shodné úrovně pasivní bezpečnosti na komunikacích států evropského regionu postupně zpracovává Evropská unie příslušnou legislativu, normy EN, jejichž ustanovení jsou všechny státy EU povinny plně respektovat.

Výrazný vliv Evropské unie na legislativu ČR se odráží prakticky ve všech oblastech a oborech činností. Velice významnou oblastí z tohoto hlediska je rozvoj silniční sítě a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Pokračování článku

Kontaktní osoby

Ing. Stanislav Vaniš

Mobil:
+420 602 323 345
Telefon:
+420 286 019 507
E-mail:
Pozice:
vedoucí posuzovatel
Specializace:
vybavení komunikací
Pobočka:
Technicko inženýrské služby