Publikujeme... Časopis Stavebnictví

Číslo 9/2016

Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) jsou velmi důležitým stavebním výrobkem jak z hlediska trhu, tak z hlediska stavebnictví i z požadavků na celkové úspory energie ve stavbách. Dosud je ověřování jejich vlastností na evropské úrovni upraveno Řídicím pokynem pro Evropská technická schválení (ETAG) č. 004, převzatým do působnosti CPR jako EAD. ETAG 004 se však musí v blízké budoucnosti transformovat na plnohodnotný EAD, tedy upravit a přizpůsobit se svým obsahem i svou strukturou požadavkům CPR.
Ing. Miroslav Procházka: Konverze ETAG č. 004: ETICS na EAD


Číslo 10/2016
Účelem inspekce staveb je poskytování kvalitních a objektivních informací týkajících se shody s právními předpisy, normami či jinými specifikacemi, a to pro oblast výrobků, procesů, technologií, zařízení stavby jako celku či její části.
RNDr. Miloš Kužvart, Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.: Inspekční činnost ve stavebnictví

Kontaktní osoby

Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.

Mobil:
+420 602 545 477
Telefon:
+420 541 235 303
Fax:
+420 541 233 303
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
Pobočka:
Úsek výzkumu vývoje a inovací

Ing. Miroslav Procházka

Mobil:
+420 602 571 445
Telefon:
+420 543 420 852
Pozice:
ředitel pobočky Brno
Specializace:
znalecké a odborné posudky, expertízy
Pobočka:
Brno

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb