Proceq Demo Day 2022

Dne 27.10.2022 se v prostorách TZÚS Praha, s.p. konala akce Proceq Demo Day 2022.

Jejím předmětem, byla prezentace současné přístrojové techniky firmy Proceq AG Švýcarsko, a to jednak pro již stávající uživatele těchto přístrojů, ale také i pro další zájemce o techniku v oboru nedestruktivního zkoušení betonu.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., při pobočce Technicko inženýrské služby (TIS), zastupuje společnost Proceq AG Švýcarsko, která byla založena v roce 1954 a je předním výrobcem vysoce kvalitních přenosných přístrojů, pro nedestruktivní zkoušení v mnoha průmyslových odvětví, jako například stavebnictví, strojírenský průmysl a papírenský průmysl.  Silný tým výzkumu a vývoje, ve svém ústředí ve Švýcarsku, pokračuje ve vytváření kvalitních švýcarských produktů, které se vyznačují nejnovějšími technologiemi a stanovují průmyslové standardy.

Certifikované servisní centrum působící při pobočce TIS je oprávněno provádět opravy, seřizování a kalibraci výrobků firmy PROCEQ SA. K zajišťovaným činnostem jsou používány originální díly a přípravky.

V rámci akce Proceq Demo Day 2022 byl poprvé v České republice prezentován zcela nový detektor výztuže Profometer PM 8000, který od nového roku, nahrazuje stávající řadu Profometer PM-6.


 

Zástupci firmy Proceq, pan Ing. Mišák a Dr. Nistor, také prezentovali i nový inspekční software Screening Eagle Inspect, který na nově prezentované přístrojové platformě, otevírá nemalé možnosti ve smyslu zpracovávání dat.Blok prezentací, byl ukončen praktickým předvedením přístrojů a diskuzí.

 

 

Kontaktní osoby

Josef Červenka

Mobil:
+420 724 067 855
Telefon:
+420 286 019 478
Pozice:
vedoucí oddělení, vedoucí kalibrační laboratoře, vedoucí AMS, prodej zkušební a měřící techniky PROCEQ
Specializace:
metrologie, nedestruktivní zkušebnictví
Pobočka:
Technicko inženýrské služby