Přístavba haly pro přípravy vzorků v areálu Požární zkušebny PAVUS, a.s., ve Veselí nad Lužnicí

Areál požární zkušebny PAVUS, a.s., člena sdružení TZÚS GROUP, ve Veselí nad Lužnicí byl postaven v 80. letech minulého století a v době vzniku byla moderním provozem. Společnost PAVUS, a.s., musí reagovat na neustálý vývoj technických požadavků na výrobky, které ovlivňují požární bezpečnost, tedy život lidí, a na nové evropské zkušební metody. Pokud by tak průběžně nečinila, ztratila své postavení na trhu, svou odbornost a způsobilost. 

Z výše uvedených důvodů společnost zahájila významnou investiční akci, a to přístavbu haly PO1, v celkové výši řádově 28 mil. Kč. Záměr výstavby byl vynucen novými technickými požadavky pro zkoušky požární odolnosti (zvětšení velikosti zkušebních vzorků, a tím vynucená změna manipulačních prostředků, kondicionování vzorků před zkouškou v klima komoře). Dále zpřísněnými požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 na akreditaci zkoušek ve zkušební laboratoři. V neposlední řadě společnost touto investiční akcí sleduje zvýšení kapacity zkušebny. 

 

      

Obr. 1, 2, 3: Nová hala požární zkušebny ve Veselí nad Lužnicí
 

V rámci výstavby nové haly byla zřízena „Zkušební komora“ na provádění velkorozměrových zkoušek šíření požáru po fasádách. Metoda navazuje na výsledky Evropského výzkumného projektu, který reflektoval následky požáru 24patrové bytové věže Grenfell Tower v Londýně. Tímto se stane Požární zkušebna ve Veselí nad Lužnicí prvním pracovištěm, které tímto zkušebním zařízením disponuje.

     

Obr. 4 
Přístavba zkušební komory na provádění velkorozměrových zkoušek a nové haly
Obr. 5: 24patrová bytová věž Grenfell Tower v Londýně

 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozice:
ředitel úseku, předseda představenstva PAVUS, a.s.
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry, předpínací systémy
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)