Přelicencování znalců a znaleckého ústavu podle nového zákona

Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který v rozsahu znalecké činnosti nahradil zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Nová právní úprava přinesla celou řadu změn, mezi nimi i povinnost žadatelů o znalecké oprávnění podle nové právní úpravy složit tzv. vstupní zkoušku znalce, která se týká též znalců dosud působících podle starého zákona, kteří musí být tzv. přelicencováni. 
Stávající znalci, kteří splní podmínky pro zápis do seznamu znalců podle § 5 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech skládají znaleckých slib do rukou ministra spravedlnosti během slavnostního aktu. 

Znalecký ústav TZÚS Praha, s.p., zahájil v letošním roce náročný proces přelicencování podle nového zákona, aby mohl i nadále vykonávat znaleckou činnost.  
 

   

Obr. 1                                                                                                                         Obr. 2

 

Obr. 1: Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. skládá nový slib do rukou ministra spravedlnosti
     
Obr. 2: Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., děkuje znalcům za jejich úsilí v práci pro výkon spravedlnosti v ČR

 

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb