Představujeme zajímavé obory - Beton a drobné betonové výrobky

Dále zkoušíme ztvrdlý beton na krychelných vzorcích, což zahrnuje zkoušky mechanicko-fyzikálních vlastností betonu: zkouška pevnosti v tlaku (destruktivní) na krychli (krychelná pevnost v tlaku) a na válci (válcová pevnost v tlaku) včetně zkoušek na vývrtech odebraných ze staveb v průměru 50 až 150 mm. V naší nabídce je zároveň tvrdoměrné (sklerometrické či nedestruktivní) zkoušení betonu metodou schmidtova kladívka (tvrdoměru) a zkoušení betonu v příčném tahu a v tahu za ohybu i zkouška modulu pružnosti betonu. Samostatnou kapitolou jsou zkoušky odolností betonu: zkouška odolnosti vůči CHRL (chemické rozmrazovací látky), zkouška mrazuvzdornosti, zkouška odolnosti proti chloridům a zkouška vodotěsnosti. Zajišťuje též hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v betonu.

Pro betony provádíme posuzování shody: certifikujeme beton na národní úrovni jako Autorizovaná osoba a jako inspekční orgán provádíme inspekce betonáren, jež dodávají beton na stavby dopravní infrastruktury. Mezi drobné betonové výrobky patří např. zámková dlažba, betonové dlaždice, vegetační dlažby, betonové ploty a mnoho různých prvků zahradní architektury. Mezi další často používané drobné betonové výrobky patří překlady, betonové tvárnice, střešní krytiny, betonové jímky a a mnoho dalších betonových prefabrikátů. Pro drobné betonové výrobky provádíme posuzování shody: certifikujeme drobné betonové výrobky na národní úrovni jako Autorizovaná osoba či v evropském systému posuzování shody jako notifikovaná osoba (značka CE).